सङ्कलन (आवश्यक वस्तुहरू, सम्भरा, तिब्बती: tshogs)

A bodhisattvaविधि र बुद्धिको अभ्यास जसले पूर्ण जागृतिको नेतृत्व गर्दछ। श्रावक र एकान्त बोधकहरूले दुईवटा संग्रहहरू सिर्जना गर्छन्, तर तिनीहरू पूर्ण रूपमा योग्य छैनन्।