संज्ञानात्मक संकाय/संवेदी संकाय (इन्ड्रिया)

स्थूल इन्द्रिय अंगमा सूक्ष्म सामग्री जसले इन्द्रिय वस्तुहरूको धारणा सक्षम गर्दछ; मानसिक चेतनाको लागि, यो कुनै पनि छ चेतनाको अघिल्लो क्षण हो।