कठोर पीडाहरू

एक आत्म-पर्याप्त पर्याप्त रूपमा अवस्थित व्यक्तिलाई समात्नबाट उत्पन्न हुने दु:खहरू, जसको विपरीत सूक्ष्म पीडाहरू.