भेदभाव र भावनाको अन्त्य

नवौं ध्यान अवशोषण जहाँ छवटा चेतनाका सबै प्रकट गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा निलम्बित छन्। , Sanskrit: ) (पाली: , संस्कृत: )

पर्यायवाची:
समाप्ति का अवशोषण (पाली: )