कारण संगत परिणाम

कर्मको परिणाम जुन यसको कारणसँग मेल खान्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ: हाम्रो अनुभवको हिसाबले कारणसँग मिल्दोजुल्दो परिणाम र हाम्रो बानी व्यवहारको सन्दर्भमा कारणसँग मिल्दोजुल्दो परिणाम।