बुद्ध सार (संस्कृत: तथागतगर्भ)

यो परम प्रकृति संवेदनशील प्राणीहरूको दिमागको, जुन अन्तर्निहित अस्तित्वबाट खाली छ र आकस्मिक अशुद्धताहरूबाट शुद्ध हुन सक्छ।

पर्यायवाची:
बुद्ध प्रकृति (संस्कृत: )