जागरण गतिविधि (समुदाचार, तिब्बती: 'फ्रिन लास)

A बधाईको सहज, निरन्तर, र निष्पक्ष गतिविधि जसले सबै संवेदनशील प्राणीहरूलाई उच्च पुनर्जन्म, मुक्ति, र पूर्ण जागरणमा ल्याउन मद्दत गर्दछ।