आकांक्षा

  1. क. द्वारा गरिएको बलियो इच्छा bodhisattva पूर्ण जागृत हुन बुद्ध। (पाली: अभिहार, संस्कृत: अभिनिहार)
  2. मानसिक कारक जसले चासो लिन्छ र निर्मलता खेतीका फाइदाहरू प्राप्त गर्न चाहन्छ (पाली/संस्कृत: चान्डा)
  3. एकल-पोइन्टेड एकाग्रता जसले आध्यात्मिक शक्तिहरू प्राप्त गर्न चाहन्छ र एकाग्रता विकासको लागि प्रयासहरू बढाउँछ (पाली/संस्कृत: चान्डा)