आर्या शिक्षार्थी (पाली: अरिया)

एक व्यक्ति जसले खालीपनलाई प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरेको छ तर होइन बधाई.