गिरफ्तार गरिएको वस्तु (लग्न वस्तु, मुष्टिबान्धविषय, तिब्बती: 'dzin stangs kyi yul)

मुख्य वस्तु जससँग मनको सरोकार छ—अर्थात् मनले प्राप्त गरेको वा बुझेको वस्तु।