पशु मुक्ति

एक अद्भुत धर्म अभ्यास जब दयालु प्रेरणा र बुद्धिमानी तरिकाले गरिन्छ। उद्देश्य मार्न लागेका जनावर वा कीराहरूको जीवन बचाउनु हो। त्यसो गरेर, हामी योग्यता सिर्जना गर्छौं जुन हामी सबै जीवित प्राणीहरूको जागरणमा समर्पित गर्न सक्छौं।