क्रोध

  • हामीलाई हानि पुर्‍याउनेहरूप्रति दुर्भावना। (पाली: पाटीघा, संस्कृत प्रतिघा)
  • नकारात्मक गुणहरूको अतिशयोक्ति वा प्रक्षेपणको आधारमा, कुनै वस्तु, व्यक्ति, विचार, आदिलाई सहन नसक्ने भावना, र यसलाई नष्ट गर्न वा त्यसबाट टाढा जान चाहन्छ।