अनागरिका

जीवनको लागि धारण गर्ने बौद्ध पाँच नियमहरू, तेस्रो संग precep ब्रह्मचर्य मध्ये एक हुनु, साथै तीन अतिरिक्त उपदेशहरू गाउन र नाच्नबाट जोगिन संलग्नअग्लो कुर्सी र ओछ्यानमा गर्वका साथ बस्ने र अनुपयुक्त समयमा खाने ।