दु:ख (क्लेशा)

मानसिक कारकहरू जसले बाधा पुर्‍याउँछ शान्ति मन को। यसमा विचलित गर्ने भावनाहरू समावेश छन् गलत दृष्टिकोण.