योग्यता को कार्य

ए द्वारा गरिएको पुण्य कार्य bodhisattva आफ्नो इमानदारी र समर्पण देखाउन आफ्नो पूरा गर्न आकांक्षा पूर्ण जागृत हुन बुद्ध। (पाली: अधिकारी)