प्राप्त पीडाहरू (परिकल्पिता, तिब्बती: कुन btags)

यस जीवनमा झूटा दर्शन र मनोविज्ञानको सम्पर्कबाट सिकेका दु:खहरू।