अवशोषण को समाप्ति

आर्याको निरन्तरतामा एक अमूर्त कम्पोजिट जसमा सुक्ष्म मानसिक प्राथमिक चेतनासँग सम्बन्धित मोटे भावना र भेदभावहरू समाप्त भएका छन्।