अवशोषण कारकहरू

एकाग्रता खेती गर्ने प्रक्रियामा मानसिक कारकहरू विकसित हुन्छन्, अर्थात् मोटो संलग्नता, परिष्कृत संलग्नता, र्याप्चर, परम आनन्द र एक-विन्दुता। (पाली: झाङ्गा)