अभयगिरी

श्रीलंकाको प्रारम्भिक बौद्ध मठ जुन प्रारम्भिक बौद्ध धर्मको शिक्षामा आधारित थियो र यसबाट प्रभावित थियो। महायान र पछि तान्त्रिक शिक्षाहरू; त्यो नाम संग एक संप्रदाय।