Lamrim eBooks

एघारौं शताब्दीको प्रारम्भमा, भारतीय बौद्ध गुरु अतिशाले सूत्रहरूबाट आवश्यक बिन्दुहरूलाई संकुचित गरे र तिनीहरूलाई आदेश दिए। बाटोको दियो। चौधौं शताब्दीमा, तिब्बती बौद्ध गुरु लामा सोङ्खापाले आतिशाको कामलाई विस्तार गरे। ज्ञानको क्रमिक मार्गमा महान् प्रदर्शनी (लामरिम चेन्मो)। आदरणीय थुबटेन चोड्रनले यस पाठलाई धेरै वर्षदेखि धर्म फ्रेन्डशिप फाउन्डेशनमा सिकाउनुभयो, सधैं यसलाई हाम्रो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित। यी ई-पुस्तकहरू ती शिक्षाहरूको हल्का-सम्पादन गरिएका ट्रान्सक्रिप्टहरू हुन्।

स्रोत र अतिरिक्त जानकारी

  • प्रतिलिपि अधिकार © 2015 र 2016 Thubten Chodron द्वारा। सबै भोल्युमहरू कडा रूपमा नि: शुल्क वितरणको लागि हो र बेच्न हुँदैन।
  • एक व्यापक रूपरेखा र अडियो फाइलहरू जुन यी पुस्तकहरूको लागि आधार हुन् फेला पार्न सकिन्छ यहाँ.
Lamrim ebook भोल्युम 4 को आवरण

Lamrim शिक्षाहरू: खण्ड IV

उन्नत दायरा अभ्यासकर्ताको मार्ग, जसले अरूको लागि सबैभन्दा ठूलो लाभको लागि पूर्ण जागृति प्राप्त गर्न चाहान्छ। यो नि:शुल्क वितरण गरिएको ई-पुस्तकमा आदरणीय चोड्रनद्वारा दिइएको लम्रीम शिक्षाहरूको हल्का रूपमा सम्पादन गरिएका ट्रान्सक्रिप्टहरू छन्।

पूर्ण विवरण
Lamrim ebook भोल्युम 3 को आवरण

Lamrim शिक्षाहरू: भाग III

मध्यवर्ती दायरा व्यवसायी संग साझा मार्ग। यो नि:शुल्क वितरण गरिएको ई-पुस्तकमा आदरणीय चोड्रनद्वारा दिइएको लम्रीम शिक्षाहरूको हल्का रूपमा सम्पादन गरिएका ट्रान्सक्रिप्टहरू छन्।

पूर्ण विवरण
Lamrim ebook vol 2 को पुस्तक कभर

Lamrim शिक्षाहरू: भाग II

प्रारम्भिक दायरा व्यवसायीसँग साझा मार्ग। यो नि:शुल्क वितरण गरिएको ई-पुस्तकमा आदरणीय चोड्रनद्वारा दिइएको लम्रीम शिक्षाहरूको हल्का रूपमा सम्पादन गरिएका ट्रान्सक्रिप्टहरू छन्।

पूर्ण विवरण
Lamrim ebook vol 1 को पुस्तक कभर

Lamrim शिक्षाहरू: खण्ड I

Lamrim आधारहरू र प्रारम्भिक अभ्यासहरू, साथै बहुमूल्य मानव जीवनमा शिक्षाहरू। यो नि:शुल्क वितरण गरिएको ई-पुस्तकमा आदरणीय चोड्रनद्वारा दिइएको लम्रीम शिक्षाहरूको हल्का रूपमा सम्पादन गरिएका ट्रान्सक्रिप्टहरू छन्।

पूर्ण विवरण