मठको संस्कार

धर्मगुप्तक विनयका आवश्यक भिक्षु संस्कार र शिक्षाहरू चिनियाँबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको।

विशेष पुस्तक

कृपया ध्यान दिनुहोस्: यी ग्रन्थहरू बौद्ध भिक्षुको रूपमा नियुक्त भएकाहरूले मात्र पढ्न सक्छन्। यदि तपाईं एक बौद्ध भिक्षु हुनुहुन्छ जो आदरणीय थुब्तेन चोड्रनको विनय शिक्षाहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, मार्फत अनुरोध पठाउनुहोस् हाम्रो सम्पर्क फारम। कृपया तपाइँको स्तर र समन्वय को लम्बाई र तपाइँको प्रिसेप्टर को नाम मा जानकारी प्रदान गर्नुहोस्।

भिक्षुणी पोसाधा र क्षेत्र स्थापना गर्न संस्कारको पुस्तक आवरण

भिक्षुणी पोसधा र क्षेत्र स्थापना गर्न संस्कार

एक क्षेत्र स्थापना गर्न र धर्मगुप्तक विनयका उपदेशहरूको द्विमासिक स्वीकार र पाठ सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा नियुक्त नन्सहरूको लागि संस्कार। यो पाठ पूर्ण रूपमा नियुक्त भिक्षुहरू द्वारा राम्रोसँग पढ्न सकिन्छ।

पूर्ण विवरण
भिक्षु पोसाधको पुस्तक आवरण र क्षेत्र स्थापना गर्न संस्कार

भिक्षु पोसाध र क्षेत्र स्थापना गर्न संस्कार

एक क्षेत्र स्थापना गर्न र धर्मगुप्तक विनयका उपदेशहरूको द्विमासिक स्वीकार र पाठ सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा नियुक्त भिक्षुहरूको लागि संस्कार। यो पाठ पूर्ण रूपमा नियुक्त भिक्षुहरू द्वारा राम्रोसँग पढ्न सकिन्छ।

पूर्ण विवरण
वर्ष, प्रवरण र कथिना संस्कारको पुस्तक आवरण

वर्ष, प्रवरण र कथिना संस्कार

धर्मगुप्तक विनयबाट वार्षिक भिक्षु रिट्रीटमा प्रवेश गर्ने र समापन गर्ने संस्कार। यो पाठ बौद्ध भिक्षुहरूले सबैभन्दा राम्रो पढेका छन्।

पूर्ण विवरण
सिक्समान पोसाधा र अन्य संस्कारको पुस्तक कभर

शिक्षामान पोसधा र अन्य संस्कार

धर्मगुप्तक विनयबाट ननहरूलाई प्रशिक्षण दिने संस्कार र उपदेशहरू उपदेशहरूमा टिप्पणी सहित। यो पाठ बौद्ध भिक्षुहरूले सबैभन्दा राम्रो पढेका छन्।

पूर्ण विवरण
Sramaneri/as को लागि शिक्षा र संस्कार को पुस्तक आवरण

Sramaneri/as को लागि शिक्षा र संस्कार

धर्मगुप्तक विनयका नवशिक्या बौद्ध भिक्षुहरूका लागि आवश्यक संस्कार र शिक्षाहरू। यो पाठ बौद्ध भिक्षुहरूले सबैभन्दा राम्रो पढेका छन्।

पूर्ण विवरण
प्रव्राज्‍य र शिक्षामन्‍न समापन संस्कारको पुस्तक कभर

प्रव्राज्‍य र शिक्षामान संस्‍था संस्कार

धर्मगुप्तक विनयबाट नौसिखिया भिक्षुहरू नियुक्त गर्ने र ननहरूलाई प्रशिक्षण दिने संस्कार। यो पाठ बौद्ध भिक्षुहरू र समन्वय उम्मेद्वारहरू द्वारा राम्रोसँग पढ्न सकिन्छ।

पूर्ण विवरण