मृत्यु

मृत्युको लागि तयारी गर्ने, शान्तिपूर्वक मर्ने र मर्नेलाई मद्दत गर्ने लगायतका बौद्ध दृष्टिकोणबाट मृत्युसम्बन्धी शिक्षाहरू।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

चार मारस

अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता," चार मारहरू वर्णन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

बुढ्यौली वा मृत्यु

अध्याय 7 पूरा गर्दै, बाह्रौं-लिङ्क, वृद्धावस्था वा मृत्युको वर्णन गर्दै र अध्याय 8 सुरु गर्दै "निर्भर उत्पत्ति:...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

ध्यान मा प्रश्न र उत्तर

अध्याय 7 बाट सिकाउँदै, मृत्यु प्रक्रिया र कसरी मनन गर्ने बारे प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

नयाँ अस्तित्व

संस्कृत परम्परा र पाली परम्परामा नयाँ अस्तित्वको वर्णन गर्दै अध्याय 7 बाट अध्यापन जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

टाँसिएको र नयाँ अस्तित्व

अध्याय ७ बाट अध्यापन, संस्कृत परम्परा र पाली परम्परामा टाँसिएको वर्णन र व्याख्या गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्