पात्रो

सेप्टेम्बर 2023 मा घटनाहरू

सोमवार मंगलवार बुधवार बिहीबार शुक्रवार शनिवार आइतवार
अगस्ट 28, 2023
अगस्ट 29, 2023
अगस्ट 30, 2023
अगस्ट 31, 2023
सेप्टेम्बर 1, 2023
सेप्टेम्बर 2, 2023
सेप्टेम्बर 3, 2023
सेप्टेम्बर 4, 2023
सेप्टेम्बर 5, 2023
सेप्टेम्बर 6, 2023
सेप्टेम्बर 7, 2023
सेप्टेम्बर 8, 2023(१ घटना)

YouTube: संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

  • सेप्टेम्बर 8, 2023 - सेप्टेम्बर 8, 2023
  • 6: 00 प्रधानमन्त्री - 7: 30 प्रधानमन्त्री

प्रशान्त समय अनुसार साँझ 6 बजे YouTube साप्ताहिक शुक्रबार स्ट्रिम गरिन्छ

यस साप्ताहिक श्रृंखलामा, आदरणीय थबटेन चोड्रनले पढाइ र टिप्पणी दिन्छ संसार, निर्वाण र बुद्ध प्रकृति, द लाइब्रेरी अफ विजडम एन्ड कम्प्यासनको बहु-भोल्युम पुस्तक शृङ्खलामा खण्ड ३ दलाई लामा र आदरणीय Thubten Chodron।

संसार, निर्वाण र बुद्ध प्रकृति हाम्रो वर्तमान अस्तित्वको चरम दुहखा (असन्तुष्टि) र यसबाट मुक्त हुनको लागि हाम्रो असीम विशाल सम्भावना सिर्जना गर्न दिमागको भूमिकाको अन्वेषण गर्दछ। यो खण्डले हाम्रो मनलाई कसरी शुद्ध गर्ने र जागृत गुणहरू विकास गर्ने भनेर देखाउँछ।

YouTube: संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति
692 देश लेन
Newport, WA 99156
संयुक्त राज्य अमेरिका
509-447-5549
iCal YouTube: संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति
सेप्टेम्बर 9, 2023
सेप्टेम्बर 10, 2023
सेप्टेम्बर 11, 2023
सेप्टेम्बर 12, 2023
सेप्टेम्बर 13, 2023
सेप्टेम्बर 14, 2023
सेप्टेम्बर 15, 2023(१ घटना)

YouTube: संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

  • सेप्टेम्बर 15, 2023 - सेप्टेम्बर 15, 2023
  • 6: 00 प्रधानमन्त्री - 7: 30 प्रधानमन्त्री

प्रशान्त समय अनुसार साँझ 6 बजे YouTube साप्ताहिक शुक्रबार स्ट्रिम गरिन्छ

यस साप्ताहिक श्रृंखलामा, आदरणीय थबटेन चोड्रनले पढाइ र टिप्पणी दिन्छ संसार, निर्वाण र बुद्ध प्रकृति, द लाइब्रेरी अफ विजडम एन्ड कम्प्यासनको बहु-भोल्युम पुस्तक शृङ्खलामा खण्ड ३ दलाई लामा र आदरणीय Thubten Chodron।

संसार, निर्वाण र बुद्ध प्रकृति हाम्रो वर्तमान अस्तित्वको चरम दुहखा (असन्तुष्टि) र यसबाट मुक्त हुनको लागि हाम्रो असीम विशाल सम्भावना सिर्जना गर्न दिमागको भूमिकाको अन्वेषण गर्दछ। यो खण्डले हाम्रो मनलाई कसरी शुद्ध गर्ने र जागृत गुणहरू विकास गर्ने भनेर देखाउँछ।

YouTube: संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति
692 देश लेन
Newport, WA 99156
संयुक्त राज्य अमेरिका
509-447-5549
iCal YouTube: संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति
सेप्टेम्बर 16, 2023
सेप्टेम्बर 17, 2023
सेप्टेम्बर 18, 2023
सेप्टेम्बर 19, 2023
सेप्टेम्बर 20, 2023
सेप्टेम्बर 21, 2023
सेप्टेम्बर 22, 2023
सेप्टेम्बर 23, 2023
सेप्टेम्बर 24, 2023
सेप्टेम्बर 25, 2023
सेप्टेम्बर 26, 2023
सेप्टेम्बर 27, 2023
सेप्टेम्बर 28, 2023
सेप्टेम्बर 29, 2023(१ घटना)

YouTube: संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

  • सेप्टेम्बर 29, 2023 - सेप्टेम्बर 29, 2023
  • 6: 00 प्रधानमन्त्री - 7: 30 प्रधानमन्त्री

प्रशान्त समय अनुसार साँझ 6 बजे YouTube साप्ताहिक शुक्रबार स्ट्रिम गरिन्छ

यस साप्ताहिक श्रृंखलामा, आदरणीय थबटेन चोड्रनले पढाइ र टिप्पणी दिन्छ संसार, निर्वाण र बुद्ध प्रकृति, द लाइब्रेरी अफ विजडम एन्ड कम्प्यासनको बहु-भोल्युम पुस्तक शृङ्खलामा खण्ड ३ दलाई लामा र आदरणीय Thubten Chodron।

संसार, निर्वाण र बुद्ध प्रकृति हाम्रो वर्तमान अस्तित्वको चरम दुहखा (असन्तुष्टि) र यसबाट मुक्त हुनको लागि हाम्रो असीम विशाल सम्भावना सिर्जना गर्न दिमागको भूमिकाको अन्वेषण गर्दछ। यो खण्डले हाम्रो मनलाई कसरी शुद्ध गर्ने र जागृत गुणहरू विकास गर्ने भनेर देखाउँछ।

YouTube: संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति
692 देश लेन
Newport, WA 99156
संयुक्त राज्य अमेरिका
509-447-5549
iCal YouTube: संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति
सेप्टेम्बर 30, 2023
अक्टोबर 1, 2023