कार्यमा धर्म

धर्म अभ्यासको वास्तविक अर्थ हाम्रो मन परिवर्तन गर्नु हो। जब हामी कुसनबाट ओर्लन्छौं र दैनिक जीवनमा हाम्रो अभ्यासमा बाँच्दछौं तब रबर सडकमा भेट्छ।

धर्ममा सबै पोस्टहरू कार्यमा

Emotions मा काम गर्नुहुन्छ

जडान गर्न विच्छेद गर्नुहोस्

हामी कसरी संलग्नताबाट विच्छेदन र सकारात्मक गुणहरूमा जडान गर्न सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
सहानुभूति खेती गर्दै

करुणाको शक्ति, भाग ४

आफू र अरूलाई समानता र आदानप्रदान मार्फत बोधचित्ताको विकास गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
सहानुभूति खेती गर्दै

करुणाको शक्ति, भाग ४

आफू र अरूलाई समानता र आदानप्रदान मार्फत बोधचित्ताको विकास गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
रिस निको पार्ने

रिस संग काम, भाग 2

हामी कसरी रिसको प्रतिरोध गर्न एन्टिडोटहरू प्रयोग गर्न सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
रिस निको पार्ने

रिस संग काम, भाग 1

क्रोधको बौद्ध दृष्टिकोणको व्याख्या र यसलाई कसरी काम गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्