खुला मनको जीवन

अप्रिल 2017 देखि श्रावस्ती एबेको मासिक धर्म दिवस साझेदारीमा दिइएको "एक खुला हृदयको जीवन" मा शिक्षा।

खुला हृदयको जीवनमा सबै पोस्टहरू

खुला मनको जीवन

द्वन्द्वको साथ काम गर्दै र अनुरोधहरू बनाउने

द्वन्द्व परिस्थितिहरू ह्यान्डल गर्ने तरिकाहरू अन्वेषण गर्दै, र कसरी कुशलतापूर्वक अरूलाई अनुरोध गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

समानुभूति र हास्य

जडान र सहजता ल्याउन आफूलाई र अरूलाई समानुभूति प्रदान गर्ने महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

कथित धम्की र आवश्यकताहरू विचार गर्दै

हामीले बुझेका परिस्थितिहरूमा हाम्रा भावनाहरू र आवश्यकताहरूसँग कसरी मूल्याङ्कन गर्ने र काम गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

हाम्रा भावनाहरू पहिचान गर्दै

हाम्रा भावनाहरू कसरी पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई विचारहरूबाट छुट्याउन र यो किन महत्त्वपूर्ण छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

दयालु संचार

कसरी हाम्रो सञ्चारमा करुणा ल्याउने र कसरी परिस्थितिलाई वस्तुगत रूपमा हेर्ने बिना…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

सहानुभूति र सहानुभूति समीक्षा

दयालु हुनुमा समानुभूति कसरी महत्त्वपूर्ण छ, कसरी समानुभूति विकास गर्ने र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

अनुकम्पा मा निर्देशित ध्यान

दिमागलाई थप परिचित र भावनामा बढी बानी बसाल्नको लागि निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

एक अर्कालाई सुरक्षित महसुस गर्न मद्दत गर्नुहोस्

हामी कहिले सुरक्षित महसुस गर्छौं वा गर्दैनौं भनेर कसरी पहिचान गर्ने, कसरी खेती गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

अन्य व्यक्तिहरूमा उत्तम खोज्दै

कसरी अरूसँगको सम्बन्ध सुधार्ने र तिनीहरूको राम्रो गुणहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

सहानुभूतिको साथ पुग्दै

कसरी आफूलाई अर्को जीवित प्राणीमा विस्तार गर्नुले तपाईंलाई आफैं बाहिर तान्छ र ढोका खोल्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मनको जीवन

सहानुभूति संग जडान

हाम्रो जीवनमा दयालु व्यक्तिहरू हुनुको महत्त्व, जसले हाम्रो आफ्नै अभ्यासलाई प्रेरित गर्न सक्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्