शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्स

पूज्य सांगे खड्रोको नेतृत्वमा मृत्युको समयको लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने बारे बहु-वर्षीय सप्ताहन्तबाट सिकाइन्छ।

शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्समा सबै पोस्टहरू

शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्स

मृत्यु प्रक्रियाको आठ चरणहरू

मृत्यु प्रक्रियाको आठ चरणहरू व्याख्या गर्दै, मानिसहरूलाई कसरी मद्दत गर्ने भनेर बोल्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्स

मृत्युको लागि कसरी तयारी गर्ने

मृत्युको लागि आफूलाई कसरी तयार गर्ने भन्ने बारे सिकाउँदै, पाँच शक्तिहरूमा, र प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्स

मृत्युको अपरिहार्यता

अपरिहार्यतामा केन्द्रित मृत्युको नौ बुँदे ध्यानमा पहिलो तीन बुँदाहरू कभर गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्स

बुद्ध धर्मले मृत्युको बारेमा के भन्छ

मृत्युको बारेमा बौद्ध विचारहरूको समीक्षा गर्दै र हाम्रो मृत्युलाई स्वीकार गर्ने महत्त्वमा बोल्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्स

मृत्युको लागि आध्यात्मिक तयारी गर्दै

बाँच्ने र मर्ने चारवटा कार्यहरूको समीक्षा गर्दै, र मृत्युको लागि आत्मिक रूपमा कसरी तयारी गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्