खण्ड 6 साहसी करुणा

धेरै बौद्ध परम्पराहरूमा बोधिसत्व गतिविधिहरू अन्वेषण गर्दै।

भोल्युम 6 मा सबै पोष्टहरू साहसी करुणा

खण्ड 6 साहसी करुणा

साहसी करुणा

बुद्धि र करुणाको पुस्तकालयको छैटौं खण्डको एक सिंहावलोकन, "साहसी करुणा"।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 6 साहसी करुणा

"साहसी करुणा": पढाइ र कम...

साँचो करुणा कसरी विकास गर्ने सबै संवेदनशील प्राणीहरूलाई फाइदाको लागि, कुनै आत्म-केन्द्रित तारहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्