खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

आनन्द र मनको प्रकृतिको लागि विश्वव्यापी मानव चाहनाबाट सुरु हुने आधुनिक पाठकको लागि एक ढाँचा।

भोल्युम १ मा सबै पोष्टहरू बौद्ध मार्गको नजिक

खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

विचार परिवर्तनका आठ पदहरू: पद १-३

गेशे लाङ्ग्री द्वारा विचार परिवर्तनको आठ पदहरू मध्ये पद 3-6 मा जारी टिप्पणी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

मायालु दयाको समीक्षा

आदरणीय थुबटेन न्याइमाले अध्याय 3 मा मायालु दयाको खण्डको समीक्षा गर्छन्, टिप्पणी दिँदै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

दु:ख समीक्षा संग काम गर्दै

आदरणीय थुबटेन डम्चोले पीडाहरूमा एन्टिडोटहरू कसरी लागू गर्ने भन्ने बारे एक जीवन्त छलफलको नेतृत्व गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

भावना र पीडा को समीक्षा

आदरणीय तेन्जिन त्सेपालले "भावना र अस्तित्व" र "दुःखका साथ काम गर्ने" मा अध्याय 3 खण्डहरू समीक्षा गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

विचार परिवर्तनका आठ पदहरू: पद १-३

गेशे लङ्ग्री ताङ्पा द्वारा विचार परिवर्तनको आठ पदहरू मध्ये पद 1-2 मा टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

मन प्रशिक्षण

अध्याय 7 "एक दयालु इरादा खेती" र "मन प्रशिक्षण" मा खण्डहरू समावेश गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

प्रेरणा को महत्व

अध्याय 6 को अन्तिम खण्ड "व्यावहारिक हुनु" कभर गर्दै र अध्याय 7 सुरु हुन्छ, कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

बिन्दु सहि बुझे

अध्याय 6 खण्डहरू समावेश गर्दै "बिन्दुलाई सही रूपमा बुझ्दै" र "के धर्म परिवर्तन हुन सक्छ?"

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

अतिरञ्जित बयान?

अध्याय 6 खण्डहरू कभर गर्दै "खजाना शिक्षाहरू र शुद्ध दर्शन शिक्षाहरू" र "अतिरंजित कथनहरू?"

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

तिब्बतमा बौद्ध धर्म

अध्याय पाँच समाप्त गर्दै, 'तिब्बतमा बौद्ध धर्म' खण्डको चर्चा गर्दै र छैठौं अध्याय सुरु गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

चार बुद्ध शरीर

अध्याय पाँच, "चार बुद्ध निकायहरू" खण्डमा जसले विस्तृत दर्शन दिन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्