जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

Apple Podcasts, Google Podcasts, वा TuneIn रेडियोमा ट्यून इन गर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको पथको चरणहरूमा सबै पोस्टहरू

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

चक्रीय अस्तित्वबाट स्वतन्त्रता

अध्याय 11 बाट श्रावक वाहन अभ्यास गर्नेहरूका पाँच मार्गहरू वर्णन गर्दै शिक्षण सुरु गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

संसारमा र बाहिर कर्म

अध्याय 10 बाट शिक्षण पूरा गर्दै, अन्तिम दुई ट्रान्सेन्डेन्टल कारकहरू व्याख्या गर्दै र प्रकारहरू कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

भावनाको समीक्षा

ट्रान्सेन्डेन्टल कारकहरू र एघार सद्गुण मानसिक कारकहरू तुलना गर्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै र समीक्षा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

एकाग्रता, ज्ञान र दृष्टि र विच्छेदन...

अध्याय 10 बाट शिक्षण जारी राख्दै, ट्रान्सेन्डेन्टल कारक एकाग्रता, ज्ञान र दृष्टि, मोहभंग र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

ट्रान्सेन्डेन्टल निर्भर उत्पत्ति

अध्याय 10 बाट शिक्षण जारी राख्दै, प्रवाहलाई ट्रान्सेन्डेन्टल निर्भर उत्पत्तिको व्याख्या गर्दै र विश्वासलाई कभर गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

साँचो दुहखाको समीक्षा

अध्याय 2 को समीक्षा गर्दै, वास्तविक दुहखासँग सम्बन्धित खण्डहरू समावेश गर्दै अस्तित्वको क्षेत्रहरू र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

"ये धर्म धरानी"

अध्याय 10 बाट शिक्षण सुरु गर्दै, "धारणी" लाई व्याख्या गर्नका लागि तिनीहरूले कसरी विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्छन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

सहानुभूति र स्वतन्त्र हुने दृढ संकल्प

अध्याय 9 पूरा गर्दै, चार सत्यको बारेमा तीनको सन्दर्भमा कसरी सोच्ने भनेर वर्णन गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

साँचो खुशी खोज्दै

अध्याय 9 बाट शिक्षण जारी राख्दै, साँचो आनन्दको स्रोतको खोजी गर्ने तरिका वर्णन गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

उठ्ने नागार्जुनको विश्लेषण

नागार्जुनको उत्पन्न हुने चार बुँदे विश्लेषणको व्याख्या गर्दै अध्याय ८ बाट अध्यापन पूरा गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्