जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

Apple Podcasts, Google Podcasts, वा TuneIn रेडियोमा ट्यून इन गर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको पथको चरणहरूमा सबै पोस्टहरू

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मनको शुद्धता

अध्याय 12 को समीक्षा गर्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", दिमागको प्रकृति वर्णन गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्धत्व संवेदनशील प्राणीहरूमा निर्भर गर्दछ

अध्याय 12 को समीक्षा गर्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", वर्णन गर्दै कि बुद्ध कसरी संवेदनशील प्राणीहरूमा निर्भर छन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

संसार र निर्वाणको समानता

अध्याय 12 बाट शिक्षण पूरा गर्दै, "संसार र निर्वाणको समानता" को विभिन्न अर्थहरू व्याख्या गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दिमाग र यसको सम्भावना

अध्याय ११, "चक्रीय अस्तित्वबाट स्वतन्त्रता" पढाउने र अध्याय १२ सुरु गर्दै, "मन र यसको...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

ध्यानको वस्तुको रूपमा निर्वाण

निर्वाणलाई ध्यानको वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दै अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

पाली परम्परामा निर्वाण

अध्याय 11 बाट अध्यापन जारी राख्दै, दुहखाको समाप्तिको रूपमा अपमानजनक निर्वाण र निर्वाणलाई कभर गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

निर्वाणका प्रकारहरू

अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै, प्राकृतिक निर्वाण र निर्वाणलाई बाँकी र निर्वाण बिना कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

निर्वाण

अध्याय ११ बाट निरन्तर शिक्षण, निर्वाणको प्रकृति र विशेषताहरू वर्णन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दुइटा अस्पष्टता

अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै, कष्टप्रद अस्पष्टता र संज्ञानात्मक अस्पष्टताहरू समावेश गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बोधिसत्वको जागरणको मार्ग

बोधिसत्व वाहनका पाँच मार्गहरू व्याख्या गर्दै अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्