जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

Apple Podcasts, Google Podcasts, वा TuneIn रेडियोमा ट्यून इन गर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको पथको चरणहरूमा सबै पोस्टहरू

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

परम्परागत र अन्तिम विश्लेषण

परम्परागत र अन्तिम विश्लेषण अन्तर्गत चीजहरू कसरी फेला पार्न नसकिने भनेर व्याख्या गर्दै, खण्ड जारी राख्दै "समानता...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

एक स्वाद

संसार र निर्वाणको "एउटै स्वाद" को व्याख्या जारी राख्दै, स्थापनाको महत्त्वलाई जोड दिँदै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

सुप्त र प्रकट चेतनाहरू

रिग्पाको निष्क्रिय र प्रकट पक्षहरू र सूक्ष्मतम स्पष्ट प्रकाश दिमागको व्याख्या गर्दै, खण्ड पूरा गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

अजन्मे स्पष्ट प्रकाश मन

न्यू ट्रान्सलेसन स्कूलमा प्राथमिक रूपमा शुद्ध मनलाई कसरी बुझिन्छ भनेर तुलना गर्दै (स्पष्ट प्रकाश...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

प्रारम्भिक शुद्ध जागरूकता

"प्राथमिक रूपमा शुद्ध" को अर्थ र खालीपनको बुझाइलाई जोड्ने हाम्रो आवश्यकताको व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

रिग्पा

रिग्पाको व्याख्या गर्दै, खण्डबाट शिक्षण जारी राख्दै "दुःखी मानसिक अवस्था र प्रकृतिको…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

पीडा र मन को प्रकृति

दिमाग कसरी मानसिक कारकहरू भन्दा फरक छ भनेर व्याख्या गर्दै, अर्को खण्डबाट सिकाउने, "दुःखदायी...

पोष्ट हेर्नुहोस्