दिमाग र मानसिक कारकहरू

बौद्ध मनोविज्ञान अनुसार सद्गुण र अधर्मी मानसिक अवस्थाहरूको प्रस्तुति।

दिमाग र मानसिक कारकहरूमा सबै पोस्टहरू

एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

विश्वास वा विश्वास

बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि आत्मविश्वास कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

एकाग्रता र बुद्धि

ध्यान स्थिरता र बुद्धि को विकास को लागी मानसिक कारकहरु र lamrim को सम्बन्ध बीच अन्तरक्रिया।

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

प्रशंसा र सजगता

माइन्डफुलनेस भनेको के हो र यसले कसरी अध्ययन, ध्यान र नैतिकतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

भावनाहरू

भावनाहरू भन्दा अनुभवको संवेदनाहरूमा बढी ध्यान दिनुको महत्त्व ...

पोष्ट हेर्नुहोस्