दिमाग र मानसिक कारकहरू

बौद्ध मनोविज्ञान अनुसार सद्गुण र अधर्मी मानसिक अवस्थाहरूको प्रस्तुति।

दिमाग र मानसिक कारकहरूमा सबै पोस्टहरू

एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

जिग्ता

कसरी अज्ञानताको मानसिक कारकले ठोस आत्म र विश्लेषणलाई समात्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

एट्याचमेन्ट र एन्टिडोट्सका वस्तुहरू

कसरी संलग्नताले हामीलाई चक्रीय अस्तित्वमा राख्छ र त्यसलाई हटाउने तरिकाहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

दिमाग प्रशिक्षणमा प्रतिबिम्ब

हाम्रो दिमाग हेर्नुको महत्त्वलाई हाइलाइट गर्न व्यक्तिगत अनुभवहरू साझा गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

संलग्न

अनुलग्नक जस्ता पीडाहरू कसरी हाम्रो दिमागले सिर्जना गरेको अवधारणाहरू हुन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

गैर-हानिकारकता र समानता

करुणाको गहिरो स्तरहरू विकास गर्दै। ध्यान नहुँदा मनको सन्तुलित अवस्था...

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

वैज्ञानिक

सकारात्मक कार्यहरूको कदर गर्ने महत्त्व र यसले कसरी दिमागलाई बलियो बनाउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

रमाइलो प्रयास र विनम्रता

धर्म अभ्यास गर्न आलस्य हटाउन। बलियो बनाउन मानसिक लचकता खेती को महत्व ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

गैर-घृणा र गैर-विस्मय

धैर्य र प्रेम विकास गर्न कसरी खुला दिमाग हुन। सोच्नुको महत्व र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

अनुलग्नक

सन्तुलित तरिकाले संसारसँग सम्बन्ध राख्नको लागि अनासक्तिको खेती गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्