दिमाग र मानसिक कारकहरू

बौद्ध मनोविज्ञान अनुसार सद्गुण र अधर्मी मानसिक अवस्थाहरूको प्रस्तुति।

दिमाग र मानसिक कारकहरूमा सबै पोस्टहरू

बौद्ध तर्क र बहस

सर्वव्यापी मानसिक कारकहरू

पूज्य सांगे खद्रोले 'मन र मानसिक कारकहरू' को बारेमा पढाउन थाले, परिचय दिँदै र कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
दुई पहेंलो ट्युलिप खोल्दै।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

माध्यमिक दु:खहरू

मूल दु:खहरूमा अन्तिम शिक्षा र 20 माध्यमिक पीडाहरूमा शुरुवात व्याख्या, साथ…

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय डम्चो, बाहिर बसेर, ल्यापटपमा काम गर्दै र मुस्कुराउँदै।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

तीन लाभदायक मानसिक कारकहरू

राम्रो नैतिक अनुशासनको आधार हो (१) आफ्नो लागि सम्मान र (२) विचारका लागि...

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

लुकाउने, आलस्य, आलस्य

अज्ञानतासँग सम्बन्धित दु:खहरूले कसरी आध्यात्मिक प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँछ र तिनीहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक नन खुला घाँस र रूखहरू भएको तालको छेउमा उभिरहेकी छिन्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

क्रोध, प्रतिशोध, द्वेष, ईर्ष्या

क्रोध र विशिष्ट एन्टिडोटहरूबाट उत्पन्न हुने विचलित मनोवृत्तिहरूको सारांश।

पोष्ट हेर्नुहोस्