नागार्जुनको बहुमूल्य माला

मा टिप्पणीहरू राजाको लागि सल्लाहको बहुमूल्य माला नागार्जुन द्वारा।

नागार्जुनको बहुमूल्य मालामा सबै पोस्टहरू

बौद्ध ग्रन्थ पोडकास्ट अध्ययन गर्नुहोस्

अध्याय १: पद १-८

सबै लाभदायक चीजहरू जुन हामी समर्पण गर्न सक्छौं र सबै संवेदनशील प्राणीहरूको लागि चाहान्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध ग्रन्थ पोडकास्ट अध्ययन गर्नुहोस्

अध्याय १: पद १-८

"बीस-पद प्रार्थना" मा सात-अंगको प्रार्थनामा कसरी ध्यान गर्ने भनेर बुझ्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको थाङ्का छवि।
नागार्जुनको बहुमूल्य माला

नागार्जुनको "अमूल्य ..." बाट बीस-श्लोक प्रार्थना

नागार्जुनले हामीलाई दिनको तीन पटक पढ्नको लागि बीस श्लोकहरू जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध ग्रन्थ पोडकास्ट अध्ययन गर्नुहोस्

अध्याय १: पद १-८

पहिलो छवटा बोधिसत्व आधारहरूको समीक्षा गर्दै र सातौंदेखि नवौंसम्म पढाउने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
Sravasti Abbey मा शिक्षण

अध्याय १: पद १-८

आदरणीय चोद्रोनले 3 देखि 6 औं बोधिसत्व आधारमा पढाइ जारी राख्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध ग्रन्थ पोडकास्ट अध्ययन गर्नुहोस्

अध्याय: 5: पद। 440

बोधिसत्व मार्गहरू र आधारहरू र ध्यानको इक्विपाइजको प्रकारहरूको सामान्य सिंहावलोकन र त्यसपछिको…

पोष्ट हेर्नुहोस्
Sravasti Abbey मा शिक्षण

अध्याय १: पद १-८

कसरी 57 गल्तीहरू दैनिक जीवनमा प्रकट हुन्छन्, र प्रत्येक छ पूर्णताहरू अभ्यास गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्