बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

मूल बौद्ध सिद्धान्तहरू र संस्कृत परम्परा र पाली परम्पराको अभिसरण र विचलन।

बौद्ध धर्ममा सबै पदहरू: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

अध्याय 13: पाली परम्पराको लागि अद्वितीय सिद्धताहरू

पूर्णताहरू, पाली परम्पराको लागि ती अद्वितीयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै: सत्यता, प्रेम र समानता।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

अध्याय 14: मन-मात्र विद्यालयमा बुद्ध प्रकृति

माइन्ड-ओन्ली स्कूल (शास्त्रीय समर्थकहरू) अनुसार बुद्ध प्रकृतिको शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

अध्याय 15: तंत्र र निष्कर्ष

तंत्रमा अध्याय 15 समाप्त गर्दै र पुस्तकको समापनको साथ पाठ्यक्रम समाप्त गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्