बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

मूल बौद्ध सिद्धान्तहरू र संस्कृत परम्परा र पाली परम्पराको अभिसरण र विचलन।

बौद्ध धर्ममा सबै पदहरू: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

अध्याय 5: एकाग्रतामा उच्च प्रशिक्षण

अस्तित्वको क्षेत्र र समाधि, बोधिसत्व र तान्त्रिक नैतिकता प्राप्त गर्ने चेतनाका क्षेत्रहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

अध्याय ५: एकाग्रता: पाली शिक्षा

आठ ध्यान मुक्तिहरू जसले अस्थायी रूपमा दु:खहरूलाई दमन गर्छ, र अति-ज्ञान र तिनीहरूको दयालु उद्देश्य।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

अध्याय ५: एकाग्रता: संस्कृत परम्परा

लाभदायक तयारी, मुद्रा स्थिति, र ध्यान को लागी वस्तुहरु, र प्राप्त गर्न को लागी हस्तक्षेप गर्ने पाँच दोषहरु ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

पाली र संस्कृत परम्परामा चार अथाह...

पाली र संस्कृत परम्पराहरूले कसरी चार अपार मनोवृत्तिहरू प्रस्तुत गर्दछ र कसरी अभ्यास गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्