विचार प्रशिक्षण

हामीलाई धर्मको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण लागेका मानिसहरू र घटनाहरू हेर्नको लागि हाम्रो दिमाग परिवर्तन गर्न मद्दत गर्ने शिक्षाहरू।

विचार प्रशिक्षणमा सबै पोस्टहरू

घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 90-91

हाम्रा शिक्षकहरूले दिएको निर्देशन विपरीत गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिलाई हेर्दै, इच्छुक हुँदै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 86-89

ध्यान, शिक्षकमा निर्भरता, काम गर्न समर्थन गर्न केन्द्रित अध्ययनको महत्त्वलाई समेट्ने पदहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 84-85

धर्म सिक्ने, गलत दृष्टिकोणबाट जोगिन, र हाम्रो साथ काम गर्ने तरिकाहरू वर्णन गर्ने पदहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 81-83

संसार के हो, यसको कारण हो भनेर सम्झना र त्यसलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने। हेर्न आउने…

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 77-80

आत्मविश्वास राख्ने, र कथा बनाउने दिमागलाई नियन्त्रण गर्ने महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 73-76

आठ सांसारिक चिन्ता, सामुदायिक सम्पत्ति, सल्लाह र सल्लाह प्राप्त गर्ने जस्ता विषयहरूलाई समेट्ने पदहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 69-72

दुःखहरू आत्मकेन्द्रित विचारको गल्ती हुन् भनेर आफैलाई कसरी सम्झाउने कुराले हामीलाई दिन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 67-69

आफूसँग इमानदार बन्ने, आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्ने, र सधैं अरूलाई दोष नदिने महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 64-66

शून्यता ध्यानमा नकारात्मक वस्तुको लागि भावना प्राप्त गर्दै, र अभ्यास गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 60-63

पदहरूको निरन्तरता जसले हाम्रा खराब बानीहरू र कसरी हाम्रो आत्म-सम्झने अज्ञानतालाई औंल्याउँछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 56-59

वास्तविक शत्रु भनेको आत्मकेन्द्रित चिन्तन र आत्मसमर्पण अज्ञानता हो भनी बुझ्दै। ती भ्रमहरू कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम अस्ताउने बित्तिकै बादल लागेको आकाशमा सुन्तलाको सिलसिला।
तीव्र हतियारको पाङ्ग्रा 2004-06

धारिलो हतियारको चक्र: पद 49-55

वास्तविक शत्रुको पहिचान गर्दै, हाम्रो पीडा कहाँबाट आउँछ: आत्मकेन्द्रितता र आत्म-सम्झने अज्ञानता, र कसरी...

पोष्ट हेर्नुहोस्