विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

गेशे लङ्ग्री ताङ्पा द्वारा "विचार परिवर्तनको आठ पदहरू" मा टिप्पणीहरू।

विचार परिवर्तनको आठ पदहरूमा सबै पोष्टहरू

विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

यो मलाई किन पुग्छ?

जब कोही नकारात्मक ऊर्जा वा तीव्रताले अभिभूत हुन्छ भने हामी किन ट्रिगर हुन्छौं भनेर प्रतिबिम्बित गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

हामीलाई हानि गर्नेहरूसँग अभ्यास गर्दै

आदरणीय चोड्रनको "साम" कथा, हामीलाई हानि गर्नेहरू कसरी दुर्लभ र बहुमूल्य खजाना हुन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

आठ पदहरूमा टिप्पणी र तिनीहरूले हाम्रो दृष्टिकोण कसरी परिवर्तन गर्न सक्छन्—हामीले कसरी देख्छौं...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

बहुमूल्य खजाना

हामीलाई ट्रिगर गर्ने मानिसहरू कसरी साँच्चै एक बहुमूल्य खजाना हुन्, तिनीहरूले औंल्याइरहेका छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

घमण्डको कारण पदमा समातिएको

अरूलाई विजय प्रस्ताव गर्नमा हाम्रो कठिनाइ, प्रायः हाम्रो गर्वको कारणले।

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

ईर्ष्या को मृत अन्त

आफूलाई अरूसँग तुलना गर्दै, र हामी के चाहन्छौं भनेर जाँच गर्दै, र यदि वास्तवमा...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

विश्वासघात

जब कसैले हाम्रो विश्वासलाई धोका दियो भने कसरी हाम्रो दिमागले काम गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

हाम्रा परम गुरुहरु

अरूबाट अवास्तविक अपेक्षाहरू राख्ने खतरा, र कसरी संवेदनशील प्राणीहरूले के गर्नेछन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

हाम्रो आमाबुवा संग सम्बन्ध

आदरणीय थबटेन चोड्रन "विचार परिवर्तनका आठ पदहरू" को पद 7 सँग जारी राख्छन् र…

पोष्ट हेर्नुहोस्