भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

"बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" मा आदरणीय सांगे खड्रोको छोटो कुराकानी।

भेन द्वारा शिक्षण मा सबै पोस्ट। सांगे खद्रो

भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

कंजूषता घटाउने र उदारता बढाउँदै

आदरणीय सांगे खाद्रोले "बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" को पद २५ को व्याख्या गर्नुहुन्छ। उनी कुरा गर्छिन्…

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

वास्तवमा नैतिकता के हो?

अरूलाई हानि पुऱ्‍याउने र ती विचारहरू दुवैलाई त्याग्ने सद्भावपूर्ण विचार कसरी नैतिकता हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

धैर्यता कस्तो लाग्छ

आदरणीय सांगे खड्रो "बोधिसत्वको ३७ अभ्यास" को श्लोक २७ मा जारी राख्छन्, धैर्यताको तुलना गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

दिने, दिने र लिनेको शून्यता...

आदरणीय सांगे खड्रोले "बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" को श्लोक ३० को साथ जारी राख्नुहुन्छ, यसबारे चर्चा गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

धर्मको दर्पण

पूज्य सांगे खद्रो प्रामाणिक हुने कुरा गर्नुहुन्छ, जुन हाम्रा गल्तीहरू हेर्ने हो, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

आफूलाई कम गर्दैनौं

होसियार हुनु, अरूको गल्तीहरू उल्लेख गर्नु अघि हाम्रो प्रेरणालाई ध्यानपूर्वक जाँच्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

इनाम र सम्मान

चापलूसी, इशारा, वा जबरजस्ती को माध्यम बाट पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्न को लागी एक चेतावनी।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

कठोर शब्दहरूको पीडा

आदरणीय सांगे खद्रोले ग्रहण गर्न र कठोर शब्दहरू दिनु कत्तिको पीडादायी हुन्छ साझा गर्नुभयो, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्