भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

"बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" मा आदरणीय सांगे खड्रोको छोटो कुराकानी।

भेन द्वारा शिक्षण मा सबै पोस्ट। सांगे खद्रो

भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

प्रतिशोध नगर्नुहोस्

आदरणीय सांगे खद्रोले प्रतिशोध र टोंगलेनसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिगत अनुभवहरू साझा गर्नुभयो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

हाम्रो आत्ममूल्य जान्नको महत्त्व

आदरणीय सांगे खद्रोले अप्रिय टिप्पणी प्रसारणको बारेमा एक कथा साझा गर्नुभयो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

किन रिसाउनु ?

पूज्य सांगे खड्रोले "बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" को पन्ध्रौं श्लोकको चर्चा गर्नुभयो र साझा गर्नुभयो ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

अपेक्षा बिनाको माया

अरूबाट हाम्रो अपेक्षाहरूले हामीलाई उनीहरूलाई बिना शर्त माया गर्नबाट कसरी रोक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

गर्व र नम्रता

एक कनिष्ठ द्वारा आलोचनाको जवाफ कसरी दिने, र तिब्बतीबाट नम्रताको उदाहरण ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

खालीपन: सबै कुरा हाम्रो दिमागमा निर्भर गर्दछ

आदरणीय सांगे खड्रोले "बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" को पद २२ को व्याख्या गर्छन्। खालीपनको बारेमा सिक्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

चीजहरू कसरी देखा पर्छन् भन्ने गलत धारणा

आदरणीय सांगे खाद्रोले "बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" को पद २३ को व्याख्या गर्नुहुन्छ। खालीपन र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

बोधिसत्वको काम हामीलाई जगाउनु हो

आदरणीय सांगे खाद्रोले "बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" को पद २५ को व्याख्या गर्नुहुन्छ। उनी कुरा गर्छिन्…

पोष्ट हेर्नुहोस्