मानव जीवनको सार

प्रारम्भिक कार्यक्षेत्र व्यवसायीका अभ्यासहरूमा लामा सोङ्खापाको पाठमा छोटो कुराकानी।

मानव जीवनको सारमा सबै पोष्टहरू

मानव जीवनको सार

लोभ, द्वेष, गलत दृष्टिकोण

तीन विनाशकारी मानसिक मार्गहरू जुन हामीले ध्यान दिनुपर्छ र एन्टिडोटहरू लागू गर्न आवश्यक छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

कर्म कंक्रीटमा राखिएको छैन

चार प्रतिद्वन्द्वी शक्तिमा संलग्न हुनुको महत्त्व हामीले बुझेपछि…

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

दयालु हृदय भएको

कसरी आफूप्रति दयालु हुनुले हामीलाई अरूहरूप्रति दयालु हुन सक्षम बनाउँछ, जीत-जित...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

तीन रत्नहरूमा शरण लिँदै

तीन मा हाम्रो शरण को लागी आधार को रूप मा विश्वासयोग्य विश्वास को विकास को महत्व ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

कारण र परिणाम शरण

क्रम जसमा हामी महसुस गर्नेछौं र तीन रत्न बन्नेछौं, र एक समानता ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

बुद्धका चार निडरता

बुद्धले विश्वास गर्ने चारवटा कुराहरू र यसलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

बुद्धका थप गुणहरू

बुद्धका थप गुणहरूलाई प्रशंसा गर्न प्रयोग गरिने पदसँग सम्बन्धित…

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

शून्यता र बुद्ध प्रकृति

बुद्धका आठ गुणहरू मैत्रेयको ग्रन्थ ऑन द सबलाइम कन्टिन्युममा सूचीबद्ध छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

धर्म रत्नका गुण

उदात्त निरंतरतामा मैत्रेयको ग्रन्थ अनुसार धर्म रत्नका गुणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

संघ रत्नका गुण

मैत्रेय ग्रन्थ ऑन द सबलाइम कन्टिन्युम अनुसार संघ रत्नका गुणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्