LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

आर्य वा साकार प्राणीहरूका लागि चार सत्यको शिक्षा, जसलाई चार महान सत्य भनिन्छ।

LR09 मा सबै पोष्टहरू आर्यहरूको लागि चार सत्यहरू

बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

अनुपयुक्त ध्यान

हामीले कुनै कुरामा कसरी ध्यान दिन्छौं त्यसले हामीले त्यसलाई कसरी अनुभव गर्छ भन्ने असर गर्छ। धेरै कारकहरू विचार गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

दु:खका बेफाइदाहरू

कसरी हाम्रो दु:खले द्वन्द्व निम्त्याउँछ, हाम्रो नैतिक व्यवहारलाई बर्बाद गर्छ, र नकारात्मक कर्महरू सिर्जना गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

मृत्यु र बार्डो

मृत्यु किन हुन्छ, अब अरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध सफा गर्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

आफूलाई संसारबाट मुक्त गर्दै

नैतिक आचरणमा उच्च तालिमको अवलोकनका फाइदाहरू, हाम्रो नैतिकता राख्नको लागि सल्लाह ...

पोष्ट हेर्नुहोस्