गोम्चेन लामरिम

कमेन्टि सबै सुस्पष्ट भाषण को सार डग्पोको महान ध्यानकर्ता नगावांग द्राक्पा द्वारा।

Gomchen Lamrim मा सबै पोस्टहरू

गोम्चेन लामरिम

चोरी र यौन दुराचार को गैर गुण

चोरी र यौन दुर्व्यवहारको लागि पूर्ण कर्मका चार शाखाहरू। यौनलाई हेर्दा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

झूट र विभाजनकारी भाषण को गैर गुण

झूट र विभाजनकारी भाषणको लागि पूर्ण कर्मका चार शाखाहरू। किन सिर्जना…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

कर्मको वजनलाई असर गर्ने कारकहरू

पुण्य र अधर्मी कर्मलाई भारी वा हल्का बनाउने विभिन्न कारकहरूमा एक नजर।…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

जसले कर्मलाई शक्तिशाली बनाउँछ

कर्म शक्तिशाली छ भन्ने चार तरिकामा विचार गर्दा हामीलाई हाम्रो सद्गुण बनाउन मद्दत गर्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

नकारात्मक कर्मको प्रभाव

प्रत्येक 10 अगुणहरूको कर्म परिणामहरूमा प्रतिबिम्बित गर्नाले हामीलाई त्याग गर्न प्रेरित गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

सद्गुण कर्म र यसको प्रभाव

कसरी पुण्यपूर्ण कर्म सिर्जना हुन्छ र यसले कस्तो प्रकारको परिणाम ल्याउँछ। को एक व्याख्या…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

कर्मको क्रमपरिवर्तन

कुन कुराले कर्मलाई अनुभव हुन निश्चित वा अनिश्चित बनाउँछ। कर्म गर्दा प्रभाव पार्ने तत्वहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

कर्मको विशिष्ट पक्षहरू विचार गर्दै

स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक कार्यहरू र बुद्धद्वारा निषेधित कार्यहरू। यसका लागि आठ अनुकूल अवस्था…

पोष्ट हेर्नुहोस्