गोम्चेन लामरिम

कमेन्टि सबै सुस्पष्ट भाषण को सार डग्पोको महान ध्यानकर्ता नगावांग द्राक्पा द्वारा।

Gomchen Lamrim मा सबै पोस्टहरू

गोम्चेन लामरिम

मृत्युमा नौ-बिन्दु ध्यान

मृत्युको चिन्तनले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई अझ अर्थपूर्ण बनाउन मद्दत गर्छ, हामीलाई धर्म अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

तल्लो क्षेत्रमा पुनर्जन्मबाट बच्ने

तल्लो पुनर्जन्मको सम्भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्नाले हामीलाई बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्न उत्प्रेरित गर्छ र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

तीन रत्नका गुणहरू

कसरी खेती गर्ने र बुद्ध, धर्म र संघमा शरण गहिरो गर्ने बारे चिन्तन गरेर…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

कसरी तीन रत्नहरूमा शरण लिने

बुद्ध, धर्म र संघका विशिष्ठ विशेषताहरू र यसका फाइदाहरू बारे चिन्तन गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

गोम्चेन लाम्रिम समीक्षा: छ तयारी अभ्यास

यस शृङ्खलाका छवटा तयारी अभ्यासहरूमा सिकाइहरूको समीक्षा, गतिविधिहरू हेर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

गोम्चेन लामरिम समीक्षा: मृत्युमा दुई ध्यान

नौ-बिन्दु मृत्यु ध्यान प्रयोग गरेर र हामीलाई नेतृत्व गर्न मद्दत गर्न हाम्रो आफ्नै मृत्युको कल्पना गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

गोम्चेन लाम्रिम समीक्षा: तीन रत्नहरूमा शरण

बुद्ध, धर्म र संघलाई बुझेर स्थिर शरण आउँछ। हाम्रो शरणस्थानलाई बलियो बनाएर...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

कर्ममा विश्वासको विकास गर्दै

कर्ममा विश्वास हुनुको अर्थ के हो। कर्मका चार सिद्धान्तहरू। चार…

पोष्ट हेर्नुहोस्