गोम्चेन लामरिम

कमेन्टि सबै सुस्पष्ट भाषण को सार डग्पोको महान ध्यानकर्ता नगावांग द्राक्पा द्वारा।

Gomchen Lamrim मा सबै पोस्टहरू

गोम्चेन लामरिम

समीक्षा: निरन्तर ध्यानका नौ चरणहरू

आदरणीय थुबटेन डम्चोले भिजुअल उपकरणको प्रयोग गरेर, निरन्तर ध्यानका नौ चरणहरूको समीक्षा गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

पाँच गल्ती र आठ एन्टिडोटहरूको समीक्षा

आदरणीय थुबटेन साम्तेनले पाँच गल्तीहरूमा गोम्चेन ल्याम्रिम खण्डहरूको समीक्षाको नेतृत्व गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

तीन प्रकारको आश्रित उत्पन्न हुन्छ

उत्पन्न हुने तीन प्रकारका आश्रितहरूको बारेमा पढाउने र भ्रम-जस्तो रूपको समीक्षा गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

दुई सत्य

दुई सत्यमा सिकाउने: परम्परागत सत्यहरू, र अन्तिम सत्यहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

खालीपन मा अन्तरदृष्टि खेती को समीक्षा

आदरणीय थुबटेन सेम्कीले बुद्धिमा आदरणीय थुबटेन चोड्रन द्वारा पहिलो दुई शिक्षाहरूको समीक्षा गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

वास्तविक र अवास्तविक

"वास्तविक" र "अवास्तविक" को विभाजन परिचय गर्दै, खालीपनमा सिकाउन जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

अस्वीकार को वस्तु

आदरणीय थुब्तेन तारपाले खालीपनमा चार बुँदे विश्लेषण ध्यानको समीक्षाको नेतृत्व गर्दछ, यससँग…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

अन्तरदृष्टिमा ध्यान कसरी गर्ने

अन्तर्दृष्टिको विभाजनहरू समावेश गर्ने अन्तिम खण्डहरू कभर गर्दै, कसरी अन्तरदृष्टिमा ध्यान गर्ने,…

पोष्ट हेर्नुहोस्