श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

आदरणीय थबटेन चोड्रन द्वारा जारी शिक्षाहरू बोधिसत्वको कर्ममा संलग्न.

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेव शिक्षणमा सबै पोस्टहरू

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय छ को समीक्षा: पद 36-40

विचार परिवर्तन पदहरू प्रयोग गरेर हानि र कठिनाइको सामना गर्न बल विकास गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय छ को समीक्षा: पद 22-34

कारण र अवस्थाहरूको कारणले कसरी क्रोध उत्पन्न हुन्छ, र कसरी बुझ्न प्रयोग गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय छ को समीक्षा: पद 12-21

हामी कसरी पीडा र कठिन परिस्थितिहरूलाई हाम्रो करुणा बढाउन प्रयोग गर्न सक्छौं, प्रतिक्रिया दिनुको सट्टा...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

शत्रुहरुको दया

हामीलाई हानि पुऱ्‍याउनेहरूले क्रोध, आक्रोश र क्रोध हटाउन कसरी मदत गर्न सक्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

अरूको दया

तीन बिन्दुहरु संग आफ्नो र अरु को बराबरी मा नौ बुँदे ध्यान को निरन्तर व्याख्या ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

हामी सबै बराबर छौं

आफू र अरूलाई बराबरी बनाउने नौ बुँदाको ध्यानको पहिलो तीन बुँदाको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

सबैलाई खुशी चाहिन्छ

नौ-बिन्दु बराबरी आत्म र अन्य ध्यानको व्याख्या, बिन्दु 1 कभर, कसरी सबैलाई समान रूपमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

समानतामा ध्यान

समानताको व्याख्या र बोधिचित्ताको विकासमा यसको महत्त्व सहित निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

धनको पीडा छ

कसरी धनले दुःख निम्त्याउँछ र यो धनको लागि प्रयास गर्नु राम्रो हो ...

पोष्ट हेर्नुहोस्