श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

आदरणीय थबटेन चोड्रन द्वारा जारी शिक्षाहरू बोधिसत्वको कर्ममा संलग्न.

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेव शिक्षणमा सबै पोस्टहरू

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

बोधिचित्तको प्रतिज्ञा राख्दै

आफूलाई भरपर्दो व्यक्ति बनाउनुको महत्त्वमा पद ११-१६ मा छलफल गर्दै: सामान्यतया र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

वैज्ञानिक

बोधचित्तामा अध्याय 3 को समीक्षा गर्दै र ईमानदारतामा अध्याय 4 सुरु गर्दै, पद 1 कभर गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

बोधिसत्व नैतिक संयम लिँदै

सांसारिक र आध्यात्मिक मा अरूलाई फाइदाको लागि कारण र परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न प्रोत्साहन दिँदै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

बुद्धलाई अर्पण गर्दै

अध्याय 2, पद -42--57 मा कमेन्टरी जारी राख्दै, नकारात्मकता र खोजी गर्ने उत्पादनलाई ढाक्न ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

मृत्युलाई प्रतिबिम्बित गरेर नकारात्मकतालाई पछुताउनु

पद 32-41 को टिप्पणी दिँदै, मृत्युलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्नाले के हो भनेर स्पष्ट गर्न मद्दत गर्न सक्छ भनेर देखाउँदै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

क्षमामा बाधाहरू हटाउँदै

अरूलाई क्षमा गर्ने र हाम्रो हानिकारक कार्यहरूको लागि जिम्मेवारीमा के हुन्छ भनेर छलफल गर्दै

पोष्ट हेर्नुहोस्