सिंगापुरमा शान्तिदेवको शिक्षा

बार्षिक वार्ता बोधिसत्वको कर्ममा संलग्न 2006 देखि सिंगापुर मा Pureland मार्केटिंग द्वारा आयोजित।

सिंगापुरमा शान्तिदेव शिक्षणमा सबै पोस्टहरू

सिंगापुरमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

हानि प्रति उदासीन धैर्य मार्फत क्रोध रोक्न, र धैर्य को लाभ को विचार।

पोष्ट हेर्नुहोस्
सिंगापुरमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

अरूले हामीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्दा र अरूले धर्मको अनादर गर्दा वा...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सिंगापुरमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

क्रोधको कारणहरू रोक्न र हाम्रो नकारात्मक कर्मबाट कसरी हाम्रो दुःख आउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
सिंगापुरमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

स्व-शक्तिको साथमा हुने कारणहरूको खण्डन गर्नु र हानिप्रति उदासीन हुने दृढता।

पोष्ट हेर्नुहोस्
सिंगापुरमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

पीडा सहन गर्ने साहस र शून्यता र आश्रितको बारेमा निश्चित रूपमा सोच्ने साहस...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सिंगापुरमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

"बोधिसत्वको मार्गको लागि गाइडको पहिलो पाँच अध्यायहरूको एक सिंहावलोकन ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सिंगापुरमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

हामी कसरी कठिनाइहरूलाई जागरणको मार्गमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं र सुखी राख्न सक्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सिंगापुरमा शान्तिदेवको शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

माइन्डफुलनेस र आत्मनिरीक्षण जागरूकता विकास गर्न सल्लाह "काउराको टुक्रा जस्तै रहन"।

पोष्ट हेर्नुहोस्