बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

बाट पदहरू अवतम्सक सूत्र दैनिक जीवनमा अनुकम्पा र बोधचित्ता अभ्यासमा।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरूमा सबै पोष्टहरू

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद ४०-४: सिक्ने

ध्यान अभ्यास गर्न र हाम्रो धर्ममा धर्म ल्याउनको लागि सिकाइको महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 40-7: अरूको लागि विचार

नकारात्मक कार्यहरू रोकेर आफ्नो र हाम्रो धर्म अभ्यासको सम्मान गर्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद ४०-८: भेदभाव गर्ने बुद्धि

हामीलाई कसरी हाम्रो जीवनका सबै पक्षहरूमा भेदभाव गर्ने बुद्धि चाहिन्छ ताकि हामी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
केस मा बर्फ
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद ४१: बुद्धको प्रशंसा गर्दै

बुद्धको स्तुति र प्रणाम गर्ने र अरूलाई श्रद्धांजलि वा प्रशंसा गरेको देख्दा रमाईलो…

पोष्ट हेर्नुहोस्